Tomáš Jílek

Lednová aktualita 2016

25.01.2016 14:34

Dovolte nám, abychom Vám popřáli do nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí a úspěchy v osobním i pracovním životě. Na úvod se omlouvám, že jsme Vás neinformovali a stránky zůstávaly bez aktualizací. Nyní jsme již vše napravili. O Tomovi jste se v této informační výluce mohli dozvědět prostřednictvím médií a jeho facebooku. Také zde přikládám jeho e-mail, na kterém ho můžete kontaktovat: jilekT@seznam.cz.

Během výluky, kdy jsme se neozvali, se udála kupa akcí na Tomovu podporu. Dovolte mi, abych zmínila ty nejdůležitější a těmi byl Volkswagen maraton v Praze a Memoriál V. I. Lenina. První zmiňované akce se Tom zúčastnil osobně a byl to jeho první výlet ven. Velké díky patří Zdeničce – zdravotní sestřičce z Malvazinek, která celou akci zorganizovala a  celému zdravotnímu týmu z Malvazinek, který se zúčastnil štafetového a i individuálního běhu. Tito zázrační lidé pracující jako jeden muž na klinice Malvazinky Tomovi dopomohli k vybavení domácnosti, díky němuž se mohl vrátit domů, což byl jejich záměr. Za druhou akci patří velké poděkování paní Volfové a celé její rodině, která zorganizovala prodej čepic. Dále také SDH Širokému Dolu za možnost zde daný prodej uskutečnit a všem dobrovolníkům. Když jsem u toho děkování, tak děkuji všem, kteří s námi udržují kontakt a  podporují Toma svoji návštěvou, mejlem, pohledem, obrázkem, pohlazením,…

Tom se před vánoci dostal domů, což bylo jeho velké přání, aby nemusel trávit další Vánoce v nemocnici bez rodiny. Velký kus práce odvedl jeho tatínek, který pilně se zbytkem rodiny, vybavili a vyjednali zařízení v pokoji v jejich rodinném domě. Pokoj je vybaven závěsným zařízením, postelí s antidekubitní matrací, odsávačkou, plicní ventilací, motomedem. S vybavením pro umělou plicní ventilaci pomohla organizace Dech života. Původně zakoupený ventilátor byl vrácen firmě Dräger a ta na sbírkový účet zaslala i část peněz zpět.

Tomův zdravotní stav je neměnný. Závislý na plicním ventilátoru, od ramen dolů nepohyblivý a citlivý po celém těle. Tom rehabilituje na motomedu, cvičí pomocí elektroterapie, plíce posiluje různými metodami a snaží se posunout svůj zdravotní stav k lepšímu. Také se věnuje práci na počítači, kde se snaží naučit tvořit webové stránky, aby měl uplatnění na trhu práce. Také uskutečňuje výlety na upraveném křesle s autosedačkou. Byl například ve svém zaměstnání na Lezníku, také se zúčastnil oslavy narozenin svých přátel, Silvestra. O Toma pečuje jeho maminka, které vypomáhá s hygienou paní pečovatelka, na rehabilitace chodí další obětaví lidé. S Tomem jdeme každý svou cestou a společnou budoucnost neplánujeme, ale přáteli jsme zůstali i nadále. Stavba rodinného domu byla prozatím odložena a je ve fázi hrubé stavby.

V nadcházejících měsících bude mít Tom svůj vlastní elektrický vozík, který bude ovládat ústy a bude opět trochu více samostatný. Také si chce najít přivýdělek a být užitečný společnosti. Hlavně chce být co nejvíce fit, aby mohl být doma a rodina se o něj zvládla postarat.

Ještě jednou Vám všem, co na Toma myslíte a přejete mu vše dobré, děkujeme.