Tomáš Jílek

Díky všem, kteří nezištně pomohli a poslali finanční dary a Tomášův účet...

16.10.2013 17:20

Tady jsou Ti, kterým patří náš dík: https://www.pomocprotomase.cz/pomohli-/