Tomáš Jílek

Pomoc pro Tomáše

www.pomocprotomase.cz

číslo účtu:
19-1283403399/0800

Kontaktní telefon - přítelkyně
(+420) 732 828 697

pomocprotomase@seznam.cz

Díky..!!

18.02.2014 21:03

Děkujeme všem dárcům, kteří myslí na Toma a přispívají na jeho účet. Děkuji Vám všem, kteří se o Tomův stav zajímáte, posíláte mu pozdravy, sílu a krásná slova. Děkuji Všem, kteří pomáhají celé rodině v praktických záležitostech a jakoukoliv měrou přispívají k tomu, aby se měl Tom co nejlépe. Vám všem jsem za Vaši jakoukoli pomoc vděčná a jsem ráda, že Vás je tolik a že Tom v tom není sám.